Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một só điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy điịnh về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Loại văn bảnThông tư
Số, ký hiệu64/2018/TT-BTC
Cơ quan ban hànhBỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành30/07/2018
Trích yếusửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
Người kýTRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực15/09/2018
Công báo909 + 910

cangvuhp45326102018.rar