Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

     Ngày 04/9/2019, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng nhằm triển khai công tác quản lý hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng năm 2019 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2020.
     Cùng tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các Ban Đảng của Cục Hàng hải Việt Nam.
     Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Vũ, tân Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.
     Theo Thứ trưởng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng là 1 trong 3 Cảng vụ hàng hải lớn trong cả nước. Thời gian vừa qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong ngành hàng hải nói chung và đóng góp trong quản lý hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng nói riêng. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã giữ vững được truyền thống đoàn kết, thống nhất trong công tác chỉ đạo, công tác tổ chức cán bộ, có thể đánh giá là một tập thể đoàn kết, vững mạnh.
     Trong thời gian tới, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cần tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả tích cực đã đạt được nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo, giao phó.
     Cụ thể là:
     + Tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát và thực thi các văn bản pháp luật về hàng hải, đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối tượng quản lý thực hiện văn bản pháp luật về giá dịch vụ cảng biển. Đề xuất những giải pháp thực hiện hiệu quả nhằm hạn chế, giảm thiểu hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp dịch vụ cảng biển trong khu vực cảng biển Hải Phòng.
     + Tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác cảng biển thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.
     + Kịp thời đề xuất với Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải về quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển. Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp cảng biển khai thác cơ sở hạ tầng cảng biển theo đúng công năng, năng lực đã được công bố theo quy định.
     + Rà soát luồng hàng hải chuyên dùng trong khu vực, báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam nhằm đề xuất xây dựng quy chế khai thác, thu phí bảo đảm hàng hải theo quy định hiện hành.
     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cam kết sẽ cùng nhau xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Sau đây là một số hình ảnh của buổi làm việc.