Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Cảng biển Hải Phòng

Sáng ngày 03/06/2023,  Thứ  trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cùng Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Cảng biển Hải Phòng. Tham gia đoàn công tác còn có Đại diện các vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bà Lã Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Giao thông vận tải, Ông Hoàng Hồng Giang – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cùng trưởng, phó các phòng tham mưu của Cục Hàng hải Việt Nam.

Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại Bến cảng số 1, 2 Khu bến Lạch Huyện, thăm công trường thi công các bến cảng số 3, 4, 5, 6 và khu vực tuyến đường sau cảng, trao đổi làm việc với các nhà đầu tư các bến từ số 3 đến số 8.

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã báo cáo tình hình thực tế quản lý, khai thác, đầu tư phát triển, định hướng quy hoạch phát triển Khu bến Lạch Huyện và việc đầu tư triển khai tuyến đường sau cảng từ bến số 3 đến bến số 6.

 

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung đã trao đổi một số nội dung liên quan đến việc đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các bến tiếp theo tại khu bến Lạch Huyện, đề nghị Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác quy hoạch cảng biển và lựa chọn các nhà đầu tư tiếp theo, kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải và đường bộ, đường sắt kết nối với khu bến. Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước hiệu quả hoạt động của Bến số 1, số 2 và đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực để thi công các bến tiếp theo đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đảm bảo hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của cả vùng./.