Tổ chức di chuyển kho nổi chứa xuất dầu PTSC – Bạch Hổ (FSO5) rời bến Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu ra khu vực đón trả hoa tiêu Hòn Dấu an toàn

   Trong thời gian Tổng Công ty CNTT Nam Triệu đóng mới và hoàn thiện kho nổi chứa xuất dầu PTSC – Bạch Hổ (FSO5), Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã hướng dẫn các bước chuẩn bị cho kế hoạch di chuyển FSO5 từ bến Tổng công ty CNTT Nam Triệu đến mỏ Bạch Hổ – Vũng tàu. Vì kho nổi FSO5 với kích thước quá lớn so với khả năng của luồng cảng biển Hải Phòng nên phải có phương án lai kéo cụ thể và khoa học nhằm giảm thiểu chi phí những vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển.

   Mặc dù việc lai kéo kho nổi FS05 gặp nhiều khó khăn do điều kiện thực tế luồng cảng biển Hải Phòng còn nông, hẹp, kích thước, trọng tải của kho nổi FSO5 rất lớn (trọng tải 150.000 tấn, chiều dài toàn bộ 258.14m; chiều rộng thiết kế 46.40m; chiều sâu thiết kế 24m; mớn nước đầy tải 18.00m), nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND Thành Phố Hải Phòng và Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị, ban ngành liên quan trong việc chuẩn bị lai kéo kho nổi đảm bảo an toàn.

   Vào hồi 07 giờ 05 ngày 27/4/2010, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức cho kho nổi FSO5 di chuyển từ bến Tổng Công ty CNTT Nam Triệu ra khu vực đón trả hoa tiêu Hòn Dấu đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện kho nổi FSO5 đang neo buộc tại khu vực đón trả hoa tiêu Hòn Dấu để chuẩn bị cho việc lai kéo về mỏ Bạch Hổ.
      
   Sau đây là một số hình ảnh:Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Tổng công ty CNTT Nam Triệu và các cơ quan liên quan họp hoàn thiện phương án lai kéo kho nổi FS05Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Tổng công ty CNTT Nam Triệu và các cơ quan liên quan họp hoàn thiện phương án lai kéo kho nổi FS05


07 giờ 05 ngày 27/4/2010, kho nổi FSO5 di chuyển từ bến Tổng Công ty CNTT Nam Triệu ra khu vực đón trả hoa tiêu Hòn Dấu