Tổng kết công tác phối hợp giữa các cơ quan QLNN chuyên ngành trong khu vực cảng biển Hải Phòng năm 2012

     Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp tại khu vực cảng biển Hải Phòng cũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng, ngày 03/01/2013, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp “Tổng kết công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng năm 2012, giải pháp thực hiện năm 2013” tại trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

     Tới dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng như: Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Hải Phòng, Chi Cục Kiểm dịch thực vật vùng I, Cơ quan Thú y vùng II.Đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Trưởng phòng Pháp chế Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trình bày báo cáo tại buổi họp

     Cuộc họp đã thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng năm 2012, những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển Hải Phòng.


Đồng chí Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu kết luận cuộc họp

     Thống nhất các ý kiến phát biểu đề xuất, kiến nghị của các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực cảng biển Hải Phòng, đồng chí Bùi Văn Minh Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát biểu kết luận cuộc họp, nhấn mạnh, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp tục hoàn thành tốt vai trò chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khu vực tại cảng biển Hải Phòng, tăng cường việc trao đổi thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực cảng biển hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như giải quyết những khó khăn, tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng.