Triển khai Cổng thông tin khai báo điện tử thí điểm tại khu vực Hải Phòng

“Nhằm triển khai Cổng thông tin khai báo điện tử thí điểm tại khu vực Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2011, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức buổi họp trực tuyến tại 3 điểm cầu: Cục Hàng hải Việt Nam (Hà Nội), Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Đức Tiến-Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có đại diện Cục Hải Quan Hải Phòng, đại diện Đại lý hàng hải SGShip, Vosa, Vosco, Gemandept và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel).

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Chu Giang-Phó Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã giới thiệu phần mềm “Quản lý Thủ tục Tàu biển” theo quy định tại Nghị định 71/2006/ NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về công tác quản lý, giám sát hoạt động hàng hải trong khu vực cảng biển Hải Phòng đã mang nhiều thuận tiện cho chủ tàu, đại lý hàng hải trong công tác làm thủ tục cho tàu thuyền ra, vào cảng. Tuy nhiên, theo ý kiến của đại diện Cục Hải Quan Hải Phòng và các Đại lý hàng hải cần bổ sung một số thông tin vào mẫu “Khai báo chung” để các cơ quan quản lý nhà nước có thể xây dựng Cổng thông tin khai báo điện tử dùng chung tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Tiến-Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực cảng biển trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và chỉ đạo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (Vishipel) để sớm hoàn thiện phần mềm “Quản lý Thủ tục Tàu biển” và triển khai xây dựng Cổng thông tin khai báo điện tử trong thời gian sớm nhất.”