Triển khai lựa chọn bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tượng thuỷ văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn khu vực cảng biển Hải Phòng

Ngày 19/01/2022, triển khai văn bản số 77/CHHVN-KHCNMT ngày 11/01/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc lựa chọn bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tượng thuỷ văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chủ trì tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp cảng biển trong khu vực cảng biển Hải Phòng. Tham dự cuộc họp có đại diện các doanh nghiệp cảng biển.

Đại diện các doanh nghiệp khai thác cảng biển nghiên cứu đề xuất

Tại cuộc họp, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đề xuất và thống nhất phương án lựa chọn phân khu vực các nhóm cảng có điều kiện khí tượng thuỷ văn, quy mô hoạt động tương đồng để thực hiện quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thuỷ văn và nghiên cứu, lập danh sách bến cảng phải thực hiện quan trắc khí tượng thuỷ văn có tính đại diện cho khu vực cảng biển Hải Phòng.

Ông Vũ Hồng Quang – Trưởng phòng Pháp chế hàng hải – Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phát biểu nêu mục đích của cuộc họp

Các doanh nghiệp khai thác cảng biển có ý kiến đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *