UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị năm 2015 tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

     Ngày 20/11/2015, Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước và trách nhiệm thi hành công vụ của người đứng đầu địa phương, đơn vị năm 2015 của UBND thành phố Hải Phòng do đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã đến, kiểm tra, làm việc tại Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành Thành phố như: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Khoa học công nghệ & môi trường, Thanh tra thành phố, Sở thông tin và truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố.
     Ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã trình bày Báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của đơn vị trong năm 2015 và phương hướng thực hiện trong những năm tiếp theo.


Ông Bùi Văn Minh báo cáo thực tế công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị
    
     Cảng vụ hàng hải Hải Phòng với vai trò là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cảng tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính cho tàu thuyền vào, rời cảng biển tại Trụ sở Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Những năm gần đây, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng luôn chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, thuận lợi hóa, công khai hóa và công nghệ hóa nhằm tạo thuận lợi tối đa cho chủ tàu, chủ hàng và các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động tại cảng biển, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế hàng hải nói riêng, kinh tế xã hội đất nước nói chung.
     Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã thường xuyên đầu tư áp dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng biển nói riêng và trong việc cải cách thủ tục hành chính của cơ quan nói chung. Đặc biệt, đơn vị là Cảng vụ hàng hải đầu tiên tổ chức triển khai thí điểm một số thủ tục hành chính cho tàu thuyền vào, rời trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, bước đầu đạt kết quả tốt. Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đang thực hiện 16 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động hàng hải theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 do Bộ Giao thông vận tải công bố và thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với các thủ tục: tàu thuyền Việt Nam, nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh.
     Tại buổi kiểm tra, ông Bùi Văn Minh đã giải đáp ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra như công tác thu phí, lệ phí hàng hải, các thủ tục hành chính do Cảng vụ hàng hải Hải Phòng thực hiện.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kết luận buổi làm việc
    
     Sau khi nghe báo cáo của Cảng vụ hàng hải Hải phòng và ý kiến của các Sở, Ban ngành có liên quan, đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đánh giá cao những kết quả trong công tác cải cách hành chính của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã mang lại sự thuận tiện, đơn giản, thông thoáng, công khai minh bạch, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho chủ tàu, chủ hàng, doanh nghiệp cảng và các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động tại cảng biển, mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cho chủ tàu, chủ hàng và các doanh nghiệp cảng. Đồng thời tích cực chuẩn bị để triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 góp phần xây dựng hình ảnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển dịch vụ cảng của Thành phố.
     Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của Thành phố tổ chức giao thông hàng hải trong khu vực cảng thuận tiện, an toàn; khắc phục tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp cảng. Về một số kiến nghị của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, đồng chí Phó Chủ tịch ghi nhận và sẽ giao cho các cơ quan chức năng của Thành phố xem xét, xử lý.