Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ VI

   Ngày 26/02/2010, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ VI. Về dự Đại hội có các đồng chí Trần Thanh Minh – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Phạm Chí Dân – Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cty Bảo đảm an toàn hàng hải I; Hoàng Minh Bình – Chủ tịch Công đoàn trường Cao đẳng Hàng hải I. 
   Tại Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ V đã báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trong nhiệm kỳ 2007-2010. Theo đó, Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực; tích cực chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp tác chính đáng của cán bộ công chức, viên chức; chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của Cơ quan. 
Các đoàn viên công đoàn đã sôi nổi thảo luận đóng góp ý kiến và đề ra phương hướng hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã thảo luận nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI và bầu ra BCH nhiệm kỳ VI gồm 5 đồng chí:
   1. Đ/c Nguyễn Chu Giang
   2. Đ/c Nguyễn Văn Ngồng
   3. Đ/c Nguyễn Thị Thương Huyền
   4. Đ/c Hà Quang Thắng
   5. Đ/c Bùi Ngọc Nam

Sau đây là một số hình ảnh: