Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2012

Ngày 19/7/2012, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 trong tháng cuối năm 2012. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng, đơn vị trong cơ quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành – Phó Giám đốc đã báo cáo kết quả đơn vị đã đạt được trong 6 tháng  năm 2011 và triển khai phương hướng  nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2012 nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan và đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực cảng biển Hải Phòng.

Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị đã phát biểu tham luận nhằm bổ sung những khiếm khuyết cho phương hướng nhiệm vụ chung của cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Bùi Văn Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2012. Đồng thời, cũng yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của Thành phố Hải Phòng và các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trên địa bàn thành phố cũng như tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng.