Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức họp thống nhất Phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2014

     Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-CHHVN ngày 03/7/2014 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2014; Đơn đề nghị số 1552/TCTBĐATHHMB-BĐHH ngày 03/10/2014 của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc kèm theo Phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình nạo vét duy tu luồng hàng hải hải Hải Phòng năm 2014.

     Để tạo điều kiện cho các đơn vị thi công trúng thầu công trình nạo vét luồng Hải Phòng năm 2014 khẩn trương tiến hành nạo vét, duy tu luồng Hải Phòng, ngày 05/10/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã chủ trì, tổ chức cuộc họp thống nhất Phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2014.

     Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý dự án hàng hải II, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực II, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Công ty Cổ phần Thi công cơ giới và dịch vụ, Công ty TNHH Phúc Nam, Liên danh Công ty Cổ phần Công trình – Vận tải và Công ty CP Phát triển hạ tầng và xây lắp.Quang cảnh buổi họp

     Tại cuộc họp, Tổng Công ty Bảo đảm ATHH Miền Bắc đã trình bày Phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2014, trong đó:

     – Gói thầu số 5: thi công nạo vét luồng Lạch Huyện, hạ lưu kênh Hà Nam (Phương án 1) – Nhà thầu thi công Công ty CP Thi công cơ giới và dịch vụ.

    – Gói thầu số 6: thi công nạo vét kênh Hà Nam, thượng lưu kênh Hà Nam, luồng Bạch Đằng (Phương án 2) – Nhà thầu thi công Liên danh Công ty Cổ phần Công trình – Vận tải và Công ty CP Phát triển hạ tầng và xây lắp.

     – Gói thầu số 7: thi công nạo vét luồng Sông Cấm (Phương án 3) – Nhà thầu thi công Công ty TNHH Phúc Nam.

     Phương án đảm bảo an toàn hàng hải trong quá trình nạo vét, duy tu luồng Hải Phòng năm 2014 được thực hiện trên cơ sở các Quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BGTVT ngày 29/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước có hiệu lực từ 15/9/2014. Theo đó, chú trọng đến trách nhiệm của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công; việc lắp đặt các thiết bị giám sát các phương tiện chở bùn, đất nạo vét; việc truyền tín hiệu từ thiết bị giám sát đến các cơ quan có thẩm quyền theo dõi…

     Việc thực hiện nghiêm những Quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BGTVT ngày 29/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ phân định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình triển khai, giám sát công tác nạo vét duy tu luồng, góp phần đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong khu vực cảng biển Hải Phòng.