Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại khu vực cảng biển Hải Phòng

Bắt đầu từ ngày 04/10/2021, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tiến hành tiêm trả mũi 2 vắc xin Vero Cell cho các nhóm đối tượng ưu tiên là cán bộ, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp cảng, đại lý, thuyền viên, cung ứng dịch vụ tại khu vực cảng Nam Đình Vũ, cảng Hoàng Diệu, Cảng Vật Cách … Đồng thời, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cũng tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hải Phòng tiến hành tiêm vắc xin cho thuyền viên làm việc trên tàu, tạo điều kiện cho thuyền viên trên tàu tiếp cận với nguồn vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Một số hình ảnh: