Đoàn thanh niên Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải, hướng dẫn đảm bảo an toàn hàng hải và phát phao cứu sinh cho các phương tiện phà, đò khách ngang sông trong vùng nước cảng biển Hải Phòng

     Thực hiện Kế hoạch hoạt động Đoàn thanh niên 2017, Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, ngày 11/8/2017, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải, hướng dẫn đảm bảo an toàn hàng hải và phát phao cứu sinh cho các phương tiện phà, đò khách ngang sông trong vùng nước cảng biển Hải Phòng.

     Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật hàng hải, thủy nội địa cho các phương tiện phà, đò khách ngang sông hành hải an toàn trong vùng nước, Đoàn thanh niên Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức cho các Đoàn viên xuống trực tiếp 03 bến đò khách tại khu vực Bến Lâm, Bến Lở, Máy Chai và bến phà Bính tuyên truyền cho chủ đò, chủ phà trang bị áo phao và phao tròn trên đò, phà; tuyên truyền, hướng dẫn hành khách, người dân và người lái phương tiện mặc áo phao, dụng cụ nổi chấp hành an toàn giao thông; hướng dẫn cho các phương tiện phà, đò ngang sông hành hải an toàn trong vùng nước; hỗ trợ, trang bị thêm phao, áo phao, kiến thức ứng cứu người đuối nước cho chủ phương tiện phà, đò ngang sông.

     Đoàn thanh niên Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã làm việc với 05 đơn vị quản lý phà, đò khách ngang sông, phát tặng 50 phao áo và 25 phao tròn đồng thời tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng hải và hướng dẫn đảm bảo công tác an toàn hàng hải cho các phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng.