Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tham dự Khóa họp thường kỳ lần thứ 26 của Đại hội đồng Tổ chức hàng hải quốc tế

Khóa họp thường kỳ lần thứ 26 của Đại hội đồng Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã diễn ra tại Luân Đôn, thủ đô Vương quốc Anh trong các ngày từ 20/11/2009 đến ngày 06/12/2009. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ông Vương Đình Lam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam được cử làm Trưởng Đoàn công tác, đại diện của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham dự Khóa họp. Thành viên chính thức tháp tùng Ông Vương Đình Lam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tham dự Khóa họp nói trên gồm Trưởng các phòng Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Văn phòng IMO thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng, Tổng Giám đốc Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải I và Tổng Giám đốc Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải II.

Khóa họp lần thứ 26 Đại hội đồng IMO có nội dung chủ yếu tập trung về việc bầu các Nhóm A, B, C trong số các nước thành viên; bổ sung, sửa đổi một số công ước về an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông hàng hải v.v..

            Trong thời gian tham dự khóa họp, Đoàn đại biểu đại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế và các đoàn đại biểu của các nước tham dự khóa họp nhằm trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải giữa Việt Nam với IMO và các quốc gia khác.Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự khóa họp lần thứ 26 Đại hội đồng IMO
 
Ông Vương Đình Lam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trao tặng quà kỷ niệm cho Ngài E.E.Mitropoulos, Tổng thư ký IMO
Đoàn đại biểu Việt Nam gặp và trao đổi làm việc với Tổng thư ký IMO (Từ trái sang phải: Ngài E.E.Mitropoulos, Tổng thư ký IMO; Ông Vương Đình Lam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; Ông Lê Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Hợp tác Quốc tế Cục Hàng hải Việt Nam; Ông Vũ Thế Quang, Trưởng phòng Pháp chế Cục Hàng hải Việt Nam và Ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng)