Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng năm 2014

     Chiều ngày 10/02/2014, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Nhật – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Cùng tham dự Hội nghị, về phía Cục Hàng hải Việt Nam có Đồng chí Đỗ Thị Hảo – Ủy viên ban chỉ đạo xây dựng quy chế Dân chủ, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Đồng chí Võ Duy Thắng, Trưởng phòng An toàn và an ninh hàng hải và Đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Phó Chánh Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam.

     Về phía Cảng vụ hàng hải Hải Phòng có Đồng chí Bùi Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

 

Hội nghị công chức, viên chức năm 2014

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2014  của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2013 và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm 2013; Báo cáo công khai thu-chi tài chính năm 2013; Báo cáo đánh giá việc thực hiện các Quy chế năm 2013 và sửa đổi bổ sung Quy chế năm 2014. Biểu quyết thông qua các Nội quy, Quy chế của cơ quan; Thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, Công đoàn Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phát động phong trào thi đua, Đại diện lãnh đạo các phòng đơn vị ký cam kết thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
 

Ký cam kết thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

     Đại diện các phòng, đơn vị trình bày tham luận, đề xuất, kiến nghị với Giám đốc nhiều nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014.

 
Trưởng phòng Tài vụ trình bày tham luận tại hội nghị

 
Đồng chí Nguyễn Nhật – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nhật – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những thành tích của tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng trong thời gian vừa qua, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác, hoạt động của cơ quan và nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới.
    
     Thay mặt cán bộ công chức, viên chức cơ quan, đồng chí Bùi Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của thành phố Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trên địa bàn thành phố cũng như tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế của thành phố và đất nước trong thời kỳ hội nhập  kinh tế quốc tế.