Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua doanh nghiệp 2

     Ngày 02/7/2020, tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Khối thi đua gồm các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giao thông thủy trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Khối thi đua Doanh nghiệp 2) đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hải Phòng cùng với lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua của 9 đơn vị thành viên trong Khối.

    Tại hội nghị, thay mặt đơn vị Khối trưởng, đồng chí Hà Quang Thắng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Hải thông qua dự thảo Quy chế hoạt động và nội dung ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua năm 2020.

     Các đơn vị thành viên trong Khối đã tham gia đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Khối trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tạo mối liên kết, gắn bó giữa các đơn vị trong Khối.

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hải Phòng đã nhất trí với các nội dung, chương trình hoạt động thi đua trong năm 2020 của Khối thi đua, đồng thời đề nghị các đơn vị đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan, đơn vị trên từng lĩnh vực được phân công. Đồng thời, xây dựng kế khạch để triển khai và thực hiện thắng lợi chủ đề hành động năm 2020 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước trong năm 2020.

     Với những thành tích đã đạt được và những đóng góp của Khối với thành tích chung của thành phố trong năm 2019, 02 đơn vị thành viên trong Khối đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng Cờ và Bằng khen. Tại hội nghị, thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố đồng chí Vũ Thị Hương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố tặng cho tập thể Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng; Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố tặng cho tập thể Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực II.

     Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối đã đóng góp ý kiến, thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Trên tinh thần đoàn kết, phối hợp cùng thúc đẩy phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 của từng đơn vị trong Khối thi đua, các đơn vị thuộc Khối nhất trí và đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua Doanh nghiệp 2./.

Một số hình ảnh tại hội nghị: