Hội nghị phổ biến nội dung chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 (CIC 2016) và một số quy định liên quan đến hoạt động hàng hải

     Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị hướng dẫn Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 (CIC2016) của Tokyo Mou về chằng buộc hàng hóa trên tàu biển. Ngày 01/8/2016, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 và một số quy định liên quan đến hoạt động hàng hải. Tham dự Hội nghị có ông Võ Duy Thắng – Trưởng phòng AT-ANHH Cục Hàng hải Việt Nam, ông Đặng Anh Tuấn – Phó Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 10 cùng hơn 100 đại diện chủ tàu thuộc các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

     Hội nghị đã được nghe bài giới thiệu về nội dung CIC 2016. Theo đó, các chủ tàu Việt Nam chạy tuyến quốc tế có liên quan đến chằng buộc hàng hóa trên tàu được hướng dẫn cụ thể về chương trình kiểm tra CIC 2016 của Tokyo Mou, công tác kiểm tra của Sĩ quan kiểm tra nhà nước cảng biển đối với việc chằng buộc hàng hóa trên tàu, một số gợi ý trong công tác chằng buộc, bảo dưỡng thiết bị. Cũng tại Hội nghị, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng phổ biến nội dung Thông tư số 14/2016/TT-BGTVT ngày 28/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc cân xác nhận khối lượng toàn bộ Công-te-nơ vận tải biển quốc tế.

     Để giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ trong thời gian tới, đại diện Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp Vận tải biển khẩn trương cập nhật, hướng dẫn nội dung Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 tới từng tàu thuộc công ty nhằm nâng cao sự hiểu biết và trách nhiệm của thuyền viên quá trình vận hành, khai thác tàu.


Một số hình ảnh tại Hội nghị