Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

       Ngày 25/7/2018, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

       Tại Hội nghị, thay mặt tập thể lãnh đạo đồng chí Nghiêm Quốc Vinh – Phó Giám đốc đã báo cáo kết quả đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, đánh giá những mặt mạnh, mặt yếu, những tồn tại, hạn chế và các biện pháp khắc phục, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm.

       Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến góp ý, thảo luận bổ sung hoàn thiện nội dung Báo cáo với các sáng kiến, biện pháp, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong 6 tháng cuối năm 2018.

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Minh đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 và yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành của Thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trên địa bàn thành phố cũng như tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng.

       Một số hình ảnh tại Hội nghị: