Nghị định số 173/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo


Số hiệu:Số: 719/TB-CHHVN
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Thông báo
Người ký:Phó trưởng phòng KHCN-MT Trần Thị Tú Anh
Ngày ban hành:07/03/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực07/03/2014
Tài liệu đính kèm:PHONGKHCN.rar
Thông báo văn bản QPPL: Nghị định số 173/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo