Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
cangvuhp4211962017.rar