Tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên hàng tháng của công chức, viên chức, người lao động tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

       Thực hiện Thông tri số 19-TT/TU ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về định kỳ tổ chức nghi thức chào cờ hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ; Kế hoạch số 452/KH-ĐU ngày 27/02/2019 của Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về định kỳ tổ chức nghi thức chào cờ.

       Vào thứ 2 đầu tuần hàng tháng, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ. Thông qua các buổi lễ chào cờ để rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành nghiêm thời gian làm việc, kỷ luật lao động và khích lệ công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, phấn đấu, trưởng thành.

       Sau nghi thức chào cờ là buổi sinh hoạt dưới cờ. Theo kế hoạch, từng chi bộ luân phiên phụ trách nội dung sinh hoạt dưới cờ, cử cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ mình kể những mẩu chuyện nhỏ, những bài học về tấm gương, đạo đức, tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.

       Nghi thức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã đi vào nề nếp, các buổi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm, chu đáo đã góp phần xây dựng công sở văn minh, hiện đại, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những bài học sâu sắc được ứng dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên và của từng chi bộ, gắn với trách nhiệm của công chức, viên chức trong cơ quan; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau đây là một số hình ảnh của nghi thức chào cờ: